Praktische informatie

Financieel

In Nederland ben je geheel vrij om je eigen kraamverzorgende te kiezen.

Kraamzorg valt binnen jouw basisverzekering. Het wordt dus altijd vergoed door jouw zorgverzekeraar. Je betaalt alleen de wettelijke eigen bijdrage. Deze is dit jaar vastgesteld op € 4,50 per uur. Ben je aanvullend verzekerd*, dan wordt deze eigen bijdrage in de meeste gevallen ook vergoed. Per verzekeraar gelden andere regels voor de vergoeding van kraamzorg.

Basis verzekering

De financiële afhandeling van de eigen bijdrage met je verzekeraar wordt allemaal geregeld door de kraamorganisatie waarbij Kraamzorg Corina is aangesloten. Na je aanmelding informeren zij je over de precieze gang van zaken.

* Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen wordt de eigen bijdrage vergoed. Ook andere producten en diensten, zoals lactatiekundig advies, kunnen worden vergoed.

* Vergoeding per zorgverzekeraar: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/kraamzorg

Minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg

Het minimum aantal uren kraamzorg bedraagt 24 uur, gerekend vanaf de dag van de geboorte. Wanneer de kraamverzorgende specifieke assistentie heeft verleend tijdens de bevalling (partusassistentie), dan tellen deze uren in dit geval niet mee. Het maximum aantal uren kraamzorg bedraagt 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen. Wanneer jullie in aanmerking komen voor het maximum aantal uren, dan tellen de uren voor partusassistentie overigens wél mee. De verloskundige beoordeelt vervolgens of kraamzorg op de  9e of 10e dag (nog) nodig is. Datzelfde geldt wanneer er een ziekenhuisopname heeft plaats gevonden. Ook die uren worden – op indicatie van de verloskundige – in mindering gebracht op het totaal aantal uren kraamzorg

Het standaard aantal uren kraamzorg volgens het Landelijk Indicatie Protocol is overigens 49 uur voor borstvoeding en 45 uur voor flesvoeding.

Grote avonturen beginnen heel klein…

Privacy

Kraamzorg Corina heeft persoonlijke gegevens van je nodig om je een fijne kraamtijd te kunnen bieden. Kraamzorg Corina gaat zorgvuldig om met jouw privacygegevens.  Dit spreek ik altijd persoonlijk met je door. Je hebt het recht om te weten waarom we jouw gegevens gebruiken en nodig hebben. Deze zullen vastgelegd worden met jouw toestemming voor de benodigde zorgverlening. Het kan voor de zorgverlening van belang zijn dat ik met iemand anders overleg ( bijv een huisarts of lactatiekundige ) of informatie uitwissel. Dit doe ik alleen met jouw toestemming.

Vanzelfsprekend deel ik gegevens en persoonlijke zaken van jullie gezin niet met derden.

Je mag ten alle tijden je dossier inzien en je kunt deze in overleg met mij wijzigen.

Ik bewaar de gegevens welke ik heb vastgelegd conform de wettelijk vastgestelde termijn. Na het verstrijken van de termijn worden ze vernietigd.

In het privacyreglement zijn jouw rechten en plichten en die van kraamzorg Corina vastgelegd. Indien wenselijk kun je deze persoonlijk bij mij opvragen.

Copyright Kraamzorg Corina - Ontwikkeld door RUYSINK.